Καλοήθεις παθήσεις

Λιθίαση ουροδόχου κύστεως

Εκκολπώματα κύστης

Τραυματικές κακώσεις  ουροδόχου κύστης

Κακοήθεις παθήσεις κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Διερεύνηση παθήσεων ουροδόχου κύστεως και αντιμετώπιση

Καλοήθεις παθήσεις

  • Λιθίαση ουροδόχου κύστης

Αντιμετώπιση με ενδοσκοπική κυστεολιθοτριψία

  • Εκκολπώματα κύστης

Εξαίρεση εκκολπωμάτων  χειρουργικά ή λαπαροσκοπικά

  • Τραυματικές κακώσεις ουροδόχου κύστης χειρουργική αποκατάσταση

Κακοήθεις παθήσεις κύστης

  • Καρκίνος ουροδόχου κύστης χαμηλού και μεσαίου κινδύνου

Πλήρης διερεύνηση των καρκινωμάτων της ουροδόχου κύστεως

  • Ενδοσκοπική  αντιμετώπιση με  διουρηθρική  εκτομή των όγκων
  • Διουρηθρική εκτομή με χρήση φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης
  • Διουρηθρική εκτομή με χρήση ειδικού φωτισμού NBI που παρέχει

Μετεγχειρητική παρακολούθηση  με κυστεοσκοπήσεις  και θεραπεία με ενδοκυστικές εγχύσεις  για πρόληψη των υποτροπών.

  • Καρκίνος ουροδόχου κύστεως υψηλού κινδύνου
  • Διουρηθρική εκτομή  και σταδιοποίηση

Μη  μυοδιηθητική νόσος ανοσοθεραπεία ενδοκυστική(BCG)  και παρακολούθηση.

Μυοδιηθητική νόσος θεραπεία -χειρουργική ριζική κυστεκτομή με κατασκευή νεοκύστης από τμήμα  εντέρου.