Διερεύνηση  και αιτιολογική θεραπεία

Ακράτεια μετατραυματική  χειρουργική αποκατάσταση τοποθέτηση τεχνητού  σφιγκτήρα εγκράτειας ούρων.

Ακράτεια μετά από προστατεκτομή  τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα    .