Το διεθνές Ενδοσκοπικό και Λαπαροσκοπικό Πειραματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα της Ενδοουρολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και της Τουρκικής Λαποσκοπικής εταιρείας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του πειραματικού χειρουργείου της εταιρείας ΕΛΠΕΝ  από  30 Ιουνίου – μέχρι 1 Ιουλίου.

Συμμετείχαν 40 εκπαιδευόμενοι Ουρολόγοι από  Ελλάδα Τουρκία και Βοσνία και Βουλγαρία και 12 Έλληνες και Τούρκοι εκπαιδευτές διεθνούς επιπέδου. Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητικό μέρος και πρακτικό μέρος σε προσομοιωτές  και ακολουθούσε  πειραματικό χειρουργείο σε χοίρους. Εκτελέσθηκαν επεμβάσεις ενδοσκοπικές ουρητηροσκοπήσεις, Διαδερμικές επεμβάσεις  των νεφρών καθώς  και ενδοκοιλιακές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με τη καθοδήγηση  και εποπτεία των έμπειρων εκπαιδευτών και παρουσία των Προέδρων της International Endourological Society και της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.