Ενημερωτικές  πληροφορίες  από το Ευρωπαϊκό ουρο-ογκολογικό συνέδριο  που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη 20-22 Ιανουαρίου 2017

Το  συνέδριο ήταν υψηλού επιπέδου  το  παρακολουθήσαν 1000 σύνεδροι.

Διακεκριμένοι Ευρωπαίοι ομιλητές αναφέρθηκαν  σε ότι καινούριο υπάρχει στο τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του ουροποιογεννητικού  συστήματος

Και  ειδικότερα

Στον καρκίνο του προστάτη

 • Η νέα τεχνική βιοψίας του προστάτη με τη χρήση πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας του προστάτη φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο και το σημαντικό είναι ότι έχει μεγαλύτερη ικανότητα στην ανίχνευση  της επιθετικής μορφής του καρκίνου.
 • Αναφέρθηκαν διάφοροι μοριακοί δείκτες που ελέγχονται στα ούρα στο αίμα η στον προστατικό ιστό  και είναι χρήσιμοι στο να απαντήσουν στα ερωτήματα: πότε κάνουμε βιοψία προστάτη και πότε χρειάζεται επανάληψη, ποιόν ασθενή χρειάζεται να θεραπεύσουμε  και ποιον δεν χρειάζεται.
 • Καινούργια φαρμακευτικά σχήματα   στον ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη (Ευνουχοάντοχο καρκίνο) είναι σε εξέλιξη
 • Μια εξελιγμένη μορφή PSMA PET SCAN  αποτελεί νέα  ακριβέστερη εξέταση για την εντόπιση μεταστάσεων  καρκίνου προστάτη

Στον καρκίνο του νεφρού

 • Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αναζήτηση καρκινικών δεικτών
 • Αναφέρθηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης βιοψίας σε μικρούς όγκους νεφρών πριν το χειρουργείο
 • Έχει επικρατήσει διεθνώς οι  μικροί όγκου του νεφρού  μέχρι 4 εκατοστά  να εξαιρούνται με διατήρηση του υγιούς τμήματος
 • Σε ασθενείς με καρκίνο του νεφρού που δεν μπορούν να χειρουργηθούν η καταστροφή του όγκου με τη χρήση υποθερμίας ή υπερθερμίας  έχει καλά αποτελέσματα.
 • Η απεικόνιση των μικροταστάσεων στον καρκίνο του νεφρού  με την εξέταση PSMA PET/CT αναφέρθηκε σε πολλές  από μελέτες

Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

 • Ενα τρίωρο σεμινάριο αφιερώθηκε στη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης ,τη  ριζική κυστεκτομή που εφαρμόζεται σε προχωρημένα στάδια, ανέλυσαν διεξοδικά  τις ενδείξεις τις τεχνικές και τις επιπλοκές αυτού του πολύ σοβαρού χειρουργείου και  παρουσίασαν  τα δεδομένα αντιμετώπισης και αποφυγής επιπλοκών.
 • Η επικρατέστερη θεραπεία του υψηλόβαθμου  καρκινώματος  ουροδόχου κύστης (T1G3 ) παραμένει  η ενδοκυστική ανοσοθεραπεία με BCG
 • Ο συνδυασμός και χημειοθεραπείας στο καρκίνο της κύστης φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα και αποτελεί εναλλακτική θεραπεία προς τη BCG.
 • Τέλος καινούργια ανοσοθεραπευτικά φάρμακα δοκιμάζονται στον καρκίνο της κύστης .

image 1