ΔΡ. ΠΟΥΛΙΑΣ Δ. ΗΡΑΚΛΗΣ

Διευθυντής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ – Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ε.Ε.Σ

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Τίτλος Ειδικότητας Ουρολογίας Νομαρχία Αθηνών
 • Διδακτορική Διατριβή του ΕΚΠΑ
 • Post doctoral fellow Yale University
 • Diplome d’Universite Stransburg

Επαγγελματική προϋπηρεσία

 • Registrar Urologist North Manchester General Hospital
 • Επιμελητής Β Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»
 • Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»
 • Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»
 • Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: «Επιφανειακός καρκίνος Ουροδόχου κύστεως σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση» Αθήνα 2001
 • Συμμετοχή σε συγγραφή Βιβλίων: Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία, «Στομίες» Αθήνα 2000
 • Λαπαροενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική – επεμβάσεις στην Ουρολογία. Αθήνα 2002
 • Συμμετοχή σε 12 κλινικές μελέτες και διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα
 • Εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια διεθνή και ελληνικά 47
 • Ανακοινώσεις ελληνόγλωσσες 176, ξενόγλωσσες 72
 • Δημοσιεύσεις ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες 54
 • Προεδρεία Ελληνικά και Διεθνή 61

Διακρίσεις

 • Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης σε Πανελλήνιο ουρολογικό Συνέδριο
 • Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης σε συνέδριο του SEEM Θεσσαλονίκη 2009

Κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον

 • Καρκίνος Προστάτου, Νεφρών, Ουροδόχου κύστης
 • Καλοήθης υπερπλασία προστάτη εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών
 • Λιθίαση Ουροποιητικού διάγνωση αντιμετώπιση
 • Γυναικολογική Ουρολογία
 • Ανδρολογία Γονιμότητα

Μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών

 • European Association of Urology (EUA)
 • International Endourological Society
 • Societe International d’Urologie (SIU)

Θέσεις σε επιστημονικά όργανα και συμβούλια

 • Εδικός Γραμματέας Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) 1991-3
 • Μέλος Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού της ΕΟΕ 2009-14
 • Μέλος της επιτροπής υποτροφιών της ΕΟΕ 2011-14
 • Πρόεδρος του Συντονιστικού οργάνου του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της ΕΟΕ 2013-15
 • Μέλος του Advisory committee South Eastern European Meeting (SEEM) 2009-12
 • Μέλος εξεταστικής επιτροπής ειδικότητας 2012-15
 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
 • Πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης
 • Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 2017

Επείγουσες Καταστάσεις

Για επείγουσες καταστάσεις επικοινωνήστε απευθείας στο τηλέφωνο του
Ιατρού Χειρουργού – Ουρολόγου Δρ. Πούλια Ηρακλή “6957774603”.