Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί τίτλοι

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος Ειδικότητας Ουρολογίας Νομαρχία Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή του ΕΚΠΑ

Post doctoral fellow Yale University

Diplome d’Universite Stransburg


 

Επαγγελματική προϋπηρεσία

Registrar Urologist North Manchester General Hospital

Επιμελητής Β Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Διευθυντής  Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»

Συντονιστής  Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»


 

Επιστημονική δραστηριότητα

Συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: « Επιφανειακός καρκίνος Ουροδόχου  κύστεως σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση» Αθήνα 2001

Συμμετοχή σε συγγραφή Βιβλίων: Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία,   «Στομίες»  Αθήνα 2000

Λαπαροενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική – επεμβάσεις στην Ουρολογία.  Αθήνα  2002

Συμμετοχή σε12 κλινικές μελέτες και διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα

Εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια διεθνή και ελληνικά  47

Ανακοινώσεις ελληνόγλωσσες 176 ,ξενόγλωσσες 72

Δημοσιεύσεις ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες  54

Προεδρεία Ελληνικά και Διεθνή 61


 

Διακρίσεις

Βραβείο καλύτερης  ανακοίνωσης σε Πανελλήνιο ουρολογικό Συνέδριο

Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης σε συνέδριο του SEEM  Θεσσαλονίκη 2009


 

Κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον

Καρκίνος  Προστάτου ,Νεφρών, Ουροδόχου κύστης

Καλοήθης  υπερπλασία προστάτη εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών

Λιθίαση Ουροποιητικού διάγνωση αντιμετώπιση

Γυναικολογική Ουρολογία

Ανδρολογία Γονιμότητα


 

Θέσεις σε επιστημονικά όργανα και συμβούλια

Εδικός Γραμματέας Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) 1991-3

Μέλος Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού της ΕΟΕ 2009-14

Μέλος της επιτροπής υποτροφιών της  ΕΟΕ 2011-14

Πρόεδρος  του Συντονιστικού οργάνου του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της ΕΟΕ 2013-15

Μέλος του Advisory committee  South Eastern European  Meeting (SEEM) 2009-12

Μέλος εξεταστικής επιτροπής ειδικότητας 2012-15

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και

Πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης

Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 2017


 

Μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών

European Association of Urology (EUA)

International Endourological  Society

Societe International d’Urologie(SIU)