Καλοήθεις παθήσεις

 • Νεφρολιθίαση

  • Αντιμετώπιση όλων των μορφών λιθίασης των νεφρών με πλήρη διερεύνηση & ενδοσκοπική θεραπεία.
  • Νεφρολιθοτριψίες Διαδερμικές.
  • Νεφρολιθοτριψίες με τη χρήση  εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου και  Laser.
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις
 • Κύστες νεφρών

  • Αντιμετώπιση κύστεων νεφρού με διαδερμική παρακέντηση ή με εξαίρεση της κύστεως  με λαπαροσκοπικό χειρουργείο.
 • Υδρονέφρωση

 • Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής

  • Αποκατάσταση στένωσης της πυελο-ουρητηρικής συμβολής με διενέργεια πυελοπλαστικής, χειρουργικά ή λαπαροσκοπικά.
 • Καλοήθεις όγκοι νεφρού

Κακοήθεις παθήσεις

 • Καρκίνος νεφρού

 • Διερεύνηση όγκων του νεφρού

  • Χειρουργική ογκεκτομή ή μερική νεφρεκτομή σε μικρούς όγκους και ριζική νεφρεκτομή σε μεγάλους όγκους.
  • Λαπαροσκοπική ογκεκτομή ή μερική νεφρεκτομή σε μικρούς όγκους και ριζική νεφρεκτομή σε μεγάλους όγκους.
  • Θεραπεία καταστροφής των όγκων με εφαρμογή Ραδιοσυχνοτήτων RFA σε ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, λόγω υποκείμενων σοβαρών προβλημάτων υγείας.
   Η μερική  νεφρεκτομή  είναι η  μέθοδος που επιλέγεται σήμερα  στην αντιμετώπιση των όγκων του νεφρού μεγέθους μέχρι 4 εκ. και εφόσον η τοπογραφική θέση του το επιτρέπει.
 • Διερεύνηση όγκων των επινεφριδίων

  • Επινεφριδεκτομή, χειρουργική ή λαπαροσκοπική.

Επείγουσες Καταστάσεις

Για επείγουσες καταστάσεις επικοινωνήστε απευθείας στο τηλέφωνο του
Ιατρού Χειρουργού – Ουρολόγου Δρ. Πούλια Ηρακλή “6957774603”.