Καλοήθεις παθήσεις

 • Λιθίαση ουρητήρα

  • Λιθοτριψίες με τη χρήση Laser, υπερήχων ή βαλιστικού λιθοτρίπτη και ειδικών ουρητηροσκοπίων.
 • Στενώματα ουρητήρα

  • Διάνοιξη στενωμάτων, τοποθέτηση Stent.
 • Κακώσεις ουρητήρα

  • Αποκατάσταση κακώσεως – νεοεμφύτευση ουρητήρα.

Κακοήθεις παθήσεις

 • Καρκίνωμα ουρητήρα

  • Εξαίρεση μικρού ουρητηρικού όγκου ενδοσκοπικά με τη χρήση LASER.
  • Τμηματική εξαίρεση του ουρητήρα μαζί με τον όγκο.
 • Στενώματα ουρητήρα

  • Διάνοιξη στενωμάτων, τοποθέτηση Stent.
 • Κακώσεις ουρητήρα

  • Αποκατάσταση κακώσεως – νεοεμφύτευση ουρητήρα.

Επείγουσες Καταστάσεις

Για επείγουσες καταστάσεις επικοινωνήστε απευθείας στο τηλέφωνο του
Ιατρού Χειρουργού – Ουρολόγου Δρ. Πούλια Ηρακλή “6957774603”.