Καλοήθεις παθήσεις

 • Λιθίαση ουροδόχου κύστης

  • Αντιμετώπιση με ενδοσκοπική κυστεολιθοτριψία.
 • Εκκολπώματα κύστης

  • Εξαίρεση εκκολπωμάτων χειρουργικά ή λαπαροσκοπικά.
 • Τραυματικές κακώσεις ουροδόχου κύστης

  • Χειρουργική αποκατάσταση.

Κακοήθεις παθήσεις

 • Καρκίνος ουροδόχου κύστης χαμηλού και μεσαίου κινδύνου

  • Πλήρης διερεύνηση των καρκινωμάτων της ουροδόχου κύστεως.
  • Ενδοσκοπική αντιμετώπιση με διουρηθρική εκτομή των όγκων.
  • Διουρηθρική εκτομή με χρήση φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης.
  • Διουρηθρική εκτομή με χρήση ειδικού φωτισμού NBI που παρέχει.
  • Μετεγχειρητική παρακολούθηση  με κυστεοσκοπήσεις και θεραπεία με ενδοκυστικές εγχύσεις για πρόληψη των υποτροπών.
 • Καρκίνος ουροδόχου κύστεως υψηλού κινδύνου

  • Διουρηθρική εκτομή και σταδιοποίηση.
 • Μη μυοδιηθητική νόσος ανοσοθεραπεία ενδοκυστική(BCG) και παρακολούθηση.

  • Χειρουργική ριζική κυστεκτομή με κατασκευή νεοκύστης από τμήμα εντέρου.

Επείγουσες Καταστάσεις

Για επείγουσες καταστάσεις επικοινωνήστε απευθείας στο τηλέφωνο του
Ιατρού Χειρουργού – Ουρολόγου Δρ. Πούλια Ηρακλή “6957774603”.