Καλοήθεις παθήσεις

 • Βιοψίες όρχεων

  • Σε ανδρική υπογονιμότητα, σε αζωοσπερμία και σε ειδικές περιπτώσεις λήψη ιστού για τεχνητή έγχυση σπέρματος.
 • Κύστεις επιδιδυμίδων

  • Χειρουργική εξαίρεση κύστεων με τοπική η γενική νάρκωση.
 • Κιρσοκήλη

  • Χειρουργική απολίνωση των κιρσών.
 • Υδροκήλη

  • Χειρουργική εξαίρεση η παρακέντηση με τοπική αναισθησία.
 • Κακώσεις όρχεων

  • Χειρουργική αποκατάσταση συρραφή διατήρηση οργάνου.
 • Αιμάτωμα οσχέου

  • Συντηρητική ή χειρουργική εκκένωση αιματώματος ανάλογα με το μέγεθος.

Κακοήθεις παθήσεις

 • Καρκίνος όρχεως

  • Χειρουργική εξαίρεση του όρχεως και σε ειδικές περιπτώσεις εξαίρεση του όγκου.
 • Ορχική πρόθεση

  • Χειρουργική τοποθέτηση ορχικής πρόθεσης.

Επείγουσες Καταστάσεις

Για επείγουσες καταστάσεις επικοινωνήστε απευθείας στο τηλέφωνο του
Ιατρού Χειρουργού – Ουρολόγου Δρ. Πούλια Ηρακλή “6957774603”.