Πότε μπορεί να εξελιχθεί σε σήψη η ουρολοίμωξη

2022-02-25T14:36:29+02:00

«Η ουρολοίμωξη κατά κανόνα δεν εξελίσσεται σε σήψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα απλό ή "αθώο" πρόβλημα», λέει ο Χειρουργός-Ουρολόγος δρ Ηρακλής Πούλιας, τ. πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. «Αντιθέτως, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και σωστά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Από τις επιπλοκές αυτές, η σήψη είναι η πιο απειλητική. Η σήψη