Διαβήτης-Υπέρταση

By 0 Comment

Ο διαβήτης και η υπέρταση αφορούν τα δυο τρίτα όλων των περιστατικών χρόνιας νεφρικής νόσου.